3:5 Slaget ved Faurskov på Sydvestfyn

Senere marcherede grevens tropper mod Assens med de bevæbnede bønder, de havde, formentlig for at kunne holde ud dér indtil der kom hjælp fra Sjælland. Men Johan Rantzau tøvede aldrig, han ilede mod nord, og på Faurskov Banker stødte de sammen den 20. marts om aftenen. De professionelle soldater svigtede imidlertid og flygtede ind til Assens ”og forlod den arme, forførte, vanvittige Hob Almue saa paa Pladsen igjen udi al Angest og Dødsens Nød, saa der desværre blev en mærkelig (betydelig) Hob Folk slagne”, som hertug Christian siden skrev for at undskylde det, der vel nærmest var en massakre.

Omfanget kender vi ikke, om end Vedel Simonsen i 1815 mente, at der var tale om 3.000 dræbte, hvilket dog må siges at være alt for højt sat. Johan Rantzau slog lejr først i Barløse, derefter i Lundager, og en belejring af Assens blev indledt. Imens skyndte borgmester Mikkel Mule fra Odense sig til Barløse og aflagde ed til hertug Christian den 22. marts, hvilket blev fulgt op af Bogense, Kerteminde og Fåborg, mens Nyborg og Svendborg tøvede. I de følgende dage kom der ligeledes forpligtelsesbreve fra adel, gejstlighed og bønder over hele øen til Christian, således også fra de områder, som især må have haft folk med på Faurskov Banker, Båg og Vends Herreder.

Hvis fynboerne dermed troede, at krigen og de værste fortrædeligheder var forbi, tog de grueligt fejl.

I slutningen af maj besluttede Johan af Hoya sig endelig for at gøre noget, muligvis fordi der var udsigt til, at Rantzau ville få kraftigere forstærkninger fra hertugdømmerne, muligvis fordi der var problemer med provianteringen af hæren ved Svendborg og med disciplinen blandt tropperne. Fodfolket blev sendt til Faaborg, mens han selv med rytteriet gik til Odense. Planer om at fortsætte mod vest for at møde de ventede forstærkninger til Rantzau, når de gik i land, blev imidlertid opgivet, da man hørte, at Rantzau selv var på vej mod Faaborg for at slå fodfolket.

(uddrag af ph.d. Lars Christensens artikel: Øksnebjerg – historien om en krig, et slag og en sten. Vestfynsk Hjemstavn. 2010.)  

Del denne side