VisitAssens
fisketegn

Fisketegn

Se her hvis du skal fiske. Hvornår skal du købe fisketegn ?

Hvis du fisker med fiskestang, pilk og harpun i Danmark skal du have lystfiskertegn. 

Hvem skal ikke have lystfiskertegn ?:
Personer under 18 år
Personer på 65 år eller over
Fritidsfiskere som har et gyldigt fritidsfiskertegn
Ejeren og resten af husstanden af den grund, der ligger nærmest ved det ferskvand, der bliver fisket i.
Lystfiskere der fisker i "put and take" søer (ørredsøer).
Fisketegnet er personligt og må ikke bruges af andre - heller ikke af personer i familien
eller personer som har den samme adresse.

Vidste du at indtægterne fra salg af fisketegn går til fiskepleje: 
Udsætning af fisk - fx havørred og pighvar
Vandløbsrestaurering, som hjælper udviklingen af fiskebestande
Ny viden om fiskenes adfærd
Du kan bestille eller forny dit fisketegn her.

HVOR MÅ JEG FISKE MED FISKETEGNET?
I saltvand på dansk fiskeriterritorium
Naturlige ferske vande - med ejerens tilladelse. Hvis du fisker med redskaber, skal redskaberne mærkes med navn, adresse og matrikelnummer for den ejendom som har fiskeretten.
Kanaler, grøfter og lignende, som er skabt af mennesker, men som er en del af naturlige vandløb.
Vær opmærksom på, at der er mange steder, hvor du ikke må fiske. Det kan være på grund af fredningsbælter, regler om afstand eller der er en lokal lyst- eller sportsfiskerforening/klub som har fiskeretten. Og der er områder, hvor fiskeri helt er forbudt. Se alle regler om fiskeri her.