Program for Vestfyns Hjemstavnsforening 2020

Program for 2020 på Hjemstavnsgården

Søndag den 2. februar kl. 14:00 Kyndelmisse med "DC-singers" tre herrer fra Sydfyn
Onsdag den 25. marts kl. 19:00 Generalforsamling i Kaffestuen
Torsdag den 9. april kl. 15:00 Skærtorsdag - byvandring fra Hjemstavnsgården i Gummerup til kirken i Køng. Afslutning med spisning (50 kr) 
Lørdag den 23. maj kl. 14:00 Majstangsfest med koret "Efterklang"
Lørdag den 20. juni kl. 10:00 Honningdag hos os og i hele Danmark
Lørdag den 4. juli kl. 10:00-16:00 Åbent hus - også den 11/7, 18/7, 25/7
Lørdag den 1. august kl. 10:00-16:00 Loppemarked på gårdens tofte/plænen
Lørdag den 5. september Høstfest fra kl. 14:00-17:00
Onsdag den 14. oktober kl. 11:00 Æblefestival med etableriung af "fruens Frugthave"
Søndag den 8. november Søndagsmatinès med "Seniortrioen" kl. 14-17 *Seniortrioen er den del af Thorøhuse spillemændene. Afslutning med mad og vin: pris 100 kr. Tilmelding til Inger Lund: in47lu@hotmail.com; 
Tlf.: 29270575 senest den 2. november
Onsdag den 9. december kl. 19:00 præsentation af Årbogen i kaffestuen