Sulegaarden

Galleri Sulegaarden blev startet i september 1991 af billedkunstneren Carl Henning Aarsø. På årlige skiftende udstillinger vises aktuel billedkunst af såvel danske som udenlandske kunstnere. 

Ved siden af galleriet har billedkunstneren Carl Henning Aarsø sit atelier.

Galleriet har til huse i ”Sulegaarden Grimstrup”, der daterer sig tilbage til 1554 og sandsynligvis er Danmarks ældste sulegaard. Sule er en gammel betegnelse for søjle/stolpe og gårdens navn henviser således til gårdens bygningskonstruktion, hvor en række suler hen gennem midten af huset, foroven forbundet med et langt vandret liggende stykke tømmer (aasen), bærer tagkonstruktionen. Sulekonstruktionen har været anvendt helt tilbage i oldtiden. I dag er der kun få sulegaarde tilbage i Danmark.

De gamle bygninger og den moderne kunst er et levende eksempel på at nyt og gammelt supplerer hinanden, når bare det har kvalitet.

Også åben efter aftale.