Gå til indhold
©  Foto:

Vestfyns Hjemstavnsgaard er gået til filmen...

Hjemstavsgården er gået til filmen. Åbent for gæster hver onsdag 10-16 og søndage i august kl. 12-16

I det tidlige forår 2020 blev gården besøgt af et hold fra filmselskabet Motor Aps, København. De var på udkig efter en gammel gård, som kunne bruges til optagelse af en film, efter bogen ”En dødsnat”, som er en selvbiografisk roman fra 1912 af Marie Bregendahl.
Gården faldt i holdets smag, og vi fik lavet en aftale med filmholdet, som herefter fik råderet over hele gården i fra ultimo august til medio oktober. Men forberedelser til optagelserne startede en måned før. Produktions designer Jesper Clausen og rekvisitør Ulla Malmos flyttede næsten ind på gården en måned før. Hver dag var de i gang med at indrette rummene som de skulle være til optagelserne. Når filmholdet mødte op først i september, skulle gården, gårdspladsen og stuehuset være indrettet og klar. Travlhed hver dag, hvor vi frivillige fik lov at give en hånd med.

Der blev rykket rundt på vogne, stillet trillebøre, vogne, snitskamler og en stor brændestak på gårdspladsen. Der blev flyttet møbler, skaffet møbler, indrettet med forskellige rekvisitter. Pigekammeret på 1. sal blev lavet til børneværelse. Væggene blev malet og 3 kanesenge blev sat derop.  Ulla syede gardiner til alle rummene, fandt sengelinned, olmerdugsdyner osv. Der blev bestilt kornneg, som gården selv kunne levere, men de skulle lige høstet først. Der skulle også skaffes Morten Koch baller af halm og hø, samt uvaskede kartofler osv. De mange ændringer og dekorationer gav en helt anden gård, hvor man næsten fornemmede, at der var ”liv”. Indretningen af stuehuset blev totalt ændret, og den ændrede indretning bliver stående det næste års tid, så vi kan vise publikum rummene nøjagtig som de fremstår i den færdige film.
Normalt er der jo ikke dyr på gården, men hønsehuset fik liv af nogle smukke høns af forskellig race, og til flere af optagelserne skulle der også være gæs og grise på gårdspladsen, og en hest i hestestalden.

Gæssene, grisene og hesten blev leveret når de skulle være med til optagelser, og hjem igen, når det var overstået. For filmselskabet en dyr måde at have dyrehold på, men nok den eneste måde, at gøre det på. Gården har ingen svinestald, og slipper man grisene løs i laden hvor der er lergulv, vil der ikke være gulv efter nogle timer. Hestestalden var brugbar for 50 år siden, men sådan står heste ikke i dag.
Gården og området måtte ikke se for velholdt ud, så græsset blev ikke slået, og murene ikke kalket og bindingsværket blev ikke stolpet af, så i næsten to måneder havde vi det skidt med, at det så sådan ud. Vi plejer jo at gøre vores bedste for, at vi har en vedligeholdt gård.

Efter en måned med forberedelser, blev det september. Filmskuespillerne mødte op og parkeringspladsen blev fyldt med vogne, lift, m.m. Der blev rullet kabler ud, og optagelserne kunne begynde. Urmagerhuset bliv sminkerum og kaffestuen blev frokoststue og personale rum.

Normalt har Hjemstavnsgården åbent hver onsdag fra 10 – 14 og de frivillige arbejder fra 7.30 – 14, men i september var der ingen frivillige der måtte komme på gården. Kun i maskinhuset kunne vi få lov at lave noget. Al færdsel og støj omkring gården var forbudt, selv et aftenmøde måtte holdes privat, da der var aftenoptagelser ude. Når der var natoptagelser inde, bliv vinduerne dækket af med sort filt.
Det har været spændende at være en del af en filmoptagelse, det har været inspirerende at se hvordan man med små midler kan få gården til at virke aktiv. Nu glæder vi os alle til at se filmen og hvordan rammerne tager sig ud i filmen. Hele 2021 kommer til at stå i filmens tegn. Vi vil forsøge at få rigtig mange til at komme og se kulissen til filmen. Hjemstavnsgården bliver pludselig kendt over det ganske land.
Vi takker Motor Aps, for godt samarbejde, og håber flere filmselskaber får øjnene op for, at vi har en Hjemstavnsgård som står helt autentisk, og som kan bruges til filmoptagelse når det drejer sig om handlinger som foregår i tiden 1750 – 1950.

Filmen får præmiere når biograferne åbner op igen

På rollelisten finder du blandt andre: Flora Ofelia Hofmann Lindahl, Thure Lindhardt , Ida Cæcilie Rasmussen, Kirsten Olesen, Lisbet Dahl, Stine Fischer Christensen, Emma Rosenzweig, Albert Rudbeck Lindhardt, Hanne Hedelund, Cyron Melville, Jesper Ashol, Kristine Wittenbjerg og en større gruppe fynske børn.

Filmen med arbejdstitel "HØST" er instrueret af Tea Lindeburg og produceret af MOTOR v/ Lise Orheim Stender og Jesper Morthorst. Filmen er støttet af Det Danske Filminstitut, FilmFyn og DR.

”EN DØDSNAT” er titlen på en roman skrevet i 1912 af Marie Bregendahl. (1867 – 1940) I foråret 2020 blev jeg kontaktet af Lars Valentin. Han er det, der kaldes ”local manager”. Det betyder, at han som den første skal finde steder og rammer, der kan bruges af filmselskaber til optagelse af en film. Han samarbejder med et selskabs instruktør, der har udarbejdet et filmmanuskript baseret på romanen. I dette tilfælde fik han øje på Vestfyns Hjemstavnsgård, og han var straks ”fyr og flamme”. Dertil kom, at flere af de frivillige på gården er godt kendte med naturen på Vestfyn, og derfor kunne de pege på egnede lokaliteter i landskabet. Herefter blev der etableret et samarbejde, der resulterede i, at filmoptagelserne kunne begynde i august måned. Dog efter en del flytten rundt på gårdens interiør. Alt på stedet skulle tilpasses tiden omkring 1890. Hjemstavnsgården var beboet af en familie indtil 1929, og fra 1930 ejet af Vestfyns Hjemstavns-forening, der skabte et museum med tradition for at vise livet på landet, som det udfoldedes 10 på en velstående landbrugsejendom. Handlingen i filmen er baseret på Marie Bregendahls roman, ”En dødsnat”. Det er ikke ensbetydende med, at instruktøren følger romanstoffet slavisk. Filmmediet må skabe en verden, der har andre virkemidler end læsningen af en roman. Måske også give filmen en anden titel. Romanens handling er baseret på forfatterens egne sørgelige erindringer. Som 12-årig mister Marie sin mor. Moderen ligger i barselssengen omgivet af flere kvinder. Det er sommer, og vinduerne er åbne. Det er en lang og vanskelig fødsel. Moderens pinsler og skrig lyder ud i natten. Marie, hendes søskende og nogle kusiner opholder sig i det nærliggende aftægtshus, hvor deres farmor bor. Hun er dog hos sin svigerdatter sammen med jordmoderen og nogle andre kvinder. De største af pigerne er stærkt påvirkede af nattens skrig, de lister sig op på gården og efterlader de mindre søskende. Pigerne bliver opdaget, men sættes i arbejde med at finde flere lagner, da moderens blødninger er voldsomme. En lille dreng bliver født og lever, men moderen forbløder, og hendes liv kan ikke reddes. Farmoderen tager så fat i Marie og siger, at nu er de 8 små søskende hendes ansvar. Faderen har været til et marked og kommer først hjem, da hans kone er død. Han er utrøstelig. Nattens hændelser er set og skildret gennem børnenes oplevelser i mødet med en fødende kvinde, jordemoderen, de tilstedeværende kvinder og til sidst landsbylægen. Marie Bregendahl skildrer sin egen oplevelse, og hun er den første, der beskriver børns følelser i mødet med døden. Bogen blev udgivet både på tysk og engelsk i store oplag. Den første udgave kom i 1912, og i 2017 er den blevet genudgivet. Marie Bregendahl modtog flere priser for sit store forfatterskab, flere end 20 bøger, og hun kom på statens livsvarige kunstnerstøtte, indtil sin død i juli 1940. Jeg kan på det varmeste anbefale læsning af Marie Bregendahls forfatter- skab, hvis man interesserer sig for hjemstavnslitteratur, for livet på landet. Inger Lund, Helnæs.