Gå til indhold
©  Foto:

Byvandring - Assens Købstad

Kom med på byvandring. Bykernen i den gamle Assens købstad er usædvanligt velbevaret og der er meget at opleve på en tur gennem byen.

Gåturen er på ca. 2 km.

Hent ruten her

Start - Tobaksgaarden:
Bykernen i den gamle købstad Assens er usædvanligt velbevaret, og der er meget at opleve på en vandretur gennem byen.
Tobaksgaarden – Kulturhuset i Assens.

Kulturhuset Tobaksgaarden åbnede 1. oktober 2004 og rummer næsten 3000 m2. Huset indeholder udstillingslokaler, musik- og teatersal, biograf, spisested, Assens Kommunale Musikskole samt en række mindre mødelokaler og grupperum til brug for foreningslivet og erhvervslivet.

Tobaksfabrikant Georg Gundersen kom til Assens i 1863 og indrettede sig i ejendommen Østergade 50. I 1880 købte han Østergade 35 (Tobaksgaarden) for at starte tobaksfabrikation, som han starter i 1883.

Gå ud på Østergade og fortsæt ned mod havnen. Østergade har i århundreder været byens hovedgade. Her fi ndes en række købmandsgårde, som det betaler sig at kigge ind i. Brydes gård i Østergade 42 med toppede brosten og en smuk portbygning med en vindfl øj med familien Plums gamle våbenskjold.

Østergade 38 - Plums Gård er sammen med Brydes gård et meget omfattende kompleks der har huset 1800 tallets største købmandsgård med kolonialhandel i forhuset, kornmagasiner og skænkestue i gården og gennem porten kommer man ud til toften der bl. a. rummer den store trælade, nordens største, opført i 1915 opbevaring af træ og øvrige byggematerialer. Østergade 36 er Willemoesgården, hvor søhelten Peter Willemoes blev født i 1783.

Fortsæt til Torvet hvor Østergade 11 fra 1580 er et af byens ældste huse. Fra Torvet kommer man til kirken ad Lille Kirke stræde, kirken er åben tirsdag til lørdag fra sidedøren. Vor Frue kirke er Fyns næststørste kirke, kun overgået af domkirken i Odense. Den er opført i munkesten nordisk gotik, den er karakteriseret ved det 8 kantede tårn hvor fladerne deles op i igen og igen i lange himmelstæbende nicher, der giver lethed til et ellers bastant tårn. Kirken er bygget i flere etaper, men stod færdig i 1488. på tårnets sydside ses en kanonkugle, der stammer fra Grevens Fejde i 1535. I det imponerende kirkerum ses fl ere epitafi er og store gravsten fra fra 1600-1700 tallet.

Gå videre ad Damgade forbi standmølledammen. På venstre hånd ligger Rådhuset som tidligere var Sukkerfabrik. Siden 1884 var denne en af egnens betydeligste virksomheder indtil produktionen ophørte i 2006.

Fortsæt af Sønder Ringvej og drej til venstre ad Willemoesgade, der opstod i 1880´erne for at skabe forbindelse til den nyanlagte jernbane.

Fortsæt ned til havnen og drej til højre. Her går færgen til Bågø. På havnen står statuen af søhelten Peter Willemoes. Her er også en række fredede bygninger for eksempel det lille kogehus fra 1824, hvor sømændene i sejltiden måtte lave mad, da de ikke måtte have åben ild i skibene ved kajen. Ved den forhenværende Toldbod drejes til højre ad Strandgade. Indtil 1859 fandtes her en af byens murede porte tværs over gaden bag gadeforløbet Strandporten/ Bådmandsstræde. Portbygningen var forsynet med fyr og benyttedes en årrække som arrest. Inden for den gamle fæstningevold lå postgården, hvor konger og andre rejsende ventede på skibslejlighed under rejser til og fra Haderslev (Årøsund).

Ved Strandgade kan man gøre en afstikker ad Ramsherred og besøge Assens Miniby. Siden starten i 1990 er der bygget mere end 60 huse.

Fortsæt lige ud af den stemningsfulde Ladegårdsgade. Ved Gåsetorvet kan man gøre en afstikker til Korsgade 11, som er byens ældste hus - sandsynligvis 450 år gammelt. Vend tilbage til Ladegårdsgade og fortsæt af Baronvej til Nygade, hvor der drejes til højre. De små, velbevarede huse i denne gade er for det meste opført af håndværkerfamilier i 1880´erne, da byen voksede ud af de gamle rammer. Et par af bygningerne i sydenden har huset Tekniske Skole og J. Ernsts Sølvvarefabrik som nu er museet Ernsts Samlinger.

Drej til højre af Østergade.

Del dine oplevelser: