Otte guldstangknapper fundet på Sydvestfyn

Voldtofte-fyrsternes dødelandskab

I midten af 1800-tallet gravede jægermester Langkilde gentagne gange i bevarede såvel som i overpløjede høje på Voldtofte Mark ved Flemløse. Blandt fundene må særligt fremhæves det rige gravudstyr, der fremkom i Lusehøj i 1862. Lusehøj er med rette blevet betragtet som Nordens rigest udstyrede gravhøj fra midten af yngre bronzealder (ca. 900- 700 f.Kr.), og den er anset som et lidt isoleret fænomen i en periode, der ellers er domineret af ret jævnt udstyrede grave.