©  Foto:

Verninge Kirke

Kirken var i middelalderen indviet til ærkeenglen Sct. Michael.

Kirken har med stor sandsynlighed haft en forgænger af træ.

Ærkeenglen Sct. Michael var i den tidlige kristne tid symbol på kirkens beskytter, samt det enkelte kristne menneskes beskytter. Michaels kirkerne på Fyn hører alle til de tidlige kirker i stiftet. De blev placeret efter et særligt mønster og de indtog en fremtrædende plads i herredet i missionstiden.

Over den tilmurede mandsdør i syd sidder et mandshoved udhugget i granit. Dette mandshoved er formodentlig rester af en større granitudsmykning, der for længst er borte. Til hovedet er knyttet en række uopklarede sagn.

Se mere på Verninge Kirkes hjemmeside.

Del dine oplevelser: