©  Foto:

Agernæs Saltvandssøer

Danmarks smukkeste natursøer

Agernæs Saltvandssøer ligger 15 km. fra Assens. De seks søer ligger umiddelbart ud til Helnæsbugten på en halvø mellem fastlandet og Helnæs.

Agernæs Saltvandssøer kan ikke sammenlignes med en put and take-sø. Der er hverken samme faciliteter eller den samme mængde fisk.

Her er naturoplevelsen er i højsædet. Området står så naturligt som muligt med meget bevoksning i og omkring søerne og på bredderne. Og da vandet ikke iltes kunstigt med en pumpe, er det ind i mellem uklart, præcis som det ville være i en naturlig sø.

For at bevare en sund bestand udsættes kun fisk (regnbueørred) 2 gange om året.
Naturen omkring søerne er sårbar, så man skal parkere på p-pladsen uden for området og bruge stierne. Der er ikke affaldssortering i området, og derfor skal man tage alt sit affald med retur.