byhistorie for Assens

Assens by historie

Foto: Visit Assens

Historien om Assens

Assens by omtales for første gang i 1231 i Kong Valdemars (1170-1241) jordebog som Asnæs, som betyder ”næsset med bevoksning af ask og asp”.
I 1524 opnår Assens købstadsrettigheder af Kong Frederik 1.

Under Grevens Fejde der foregår mellem 1534 og 1536, bliver byen stort set jævnet med jorden og plyndret af Kong Christian 3’s tropper, efter slaget ved Øksnebjerg i 1535.

Oprindeligt var Assens omringet af en ringmur, men efter 1535 blev det revet ned. Assens blev under Kong Christian 4 (1577-1648) befæstet, denne gang med volde og grave.

Under Svenskekrigene i 1658 blev Assens by igen plyndret, denne gang var det af svenske tropper. De svenske tropper var under den hårde vinter gået over isen på Lillebælt fra Jylland.

I Middelalderen og frem var Assens det primære overfartssted til Slesvig, og den var dermed et knudepunkt for den trafik der var imellem København og Hamborg.

I det 19. århundrede skete der store forandringer ved Assens. Assens fik en egentlig havn i 1820, et gasværk i 1855 samt en jernbaneforbindelse mellem Assens og Tommerup i 1884, hvilket gjorde det muligt at komme fra Assens og Odense. Jernbaneforbindelsen mellem Assens og Tommerup lukkede i 1980.

Grundet tabet af Sønderjylland i 1864 blev færgeforbindelsen mellem Jylland og Fyn indstillet, og den blev først åbnet igen i 1920 og blev brugt indtil 1972.

I 1917 opkøber Harald Plum Thorø lidt uden for Assens, hvor han bygger Thorøgård. Harald Plum var født og opvokset i Assens, hvor hans far og farbror i flere år havde været store købmænd.

Omkring 1935 blev Den Gamle Lillebæltsbro bygget. Det betød at Assens mistede noget sin betydning som forbindelsesled mellem Fyn og Jylland. Selvom Assens fortsat var et af de vigtigste færgesteder mellem Jylland og Fyn medførte den nye bro (Den Gamle Lillebæltsbro), samt dårlige handelskonjunkturer, at byens udvikling begyndte af gå lidt i stå i midten af det 20. århundrede.

Historiske personer fra Assens:
Peter Willemoes var en dansk søofficer, som blev berømt for sin heltemodige indsats i Slaget på Reden ud for København i 1801. Han blev født i Assens i 1783 og døde i kamp med
den engelske flåde som 24-årig i 1808. Der er rejst en statue af Willemoes på havnen i Assens, og hans fødehjem er nu en del af Museum Vestfyn.

Dankvart Dreyer var en dansk maler. Han blev født i Assens i 1816 og døde i Barløse lige uden for Assens i 1852. Han blev optaget på Kunstakademiet i København og var meget
lovende. I sine senere år malede han næsten udelukkende sine meget karakteristiske landskabsmalerier. Han døde som kun 36-årig.

J.A. Jerichau var en dansk kunstner – primært billedhugger. Han blev født samme år som Dankvart Dreyer, og de gik på Kunstakademiet samtidig, hvor de konkurrerede intenst. Jerichau
tog til Rom og fik en international karriere. Han blev gift med kunstneren Elisabeth Baumann. Jerichau blev udnævnt til æresborger i Assens i 1881 og døde i 1883.