Strandtoilet Sandager Næs (strandtoilet - sommeråbent))

Strandtoiletter, vinterlukkede 1. oktober - 1. maj 

  • Strandgårdsvej, overfor Søbakken, 5610 Assens - Sandager Næs - Badepunkt