©  Foto:

Brænde Ådal - Naturområde

Et smukt kuperet område, hvor man kan nyde udsigten fra de mange udsigtspunkter.

Naturen i området ved Brænde Ådal og Klakkebjerg er meget varieret. Ved Klakkebjerg kan du finde lyng, som ellers ikke ses på fyn. Der har været foretaget flere rydninger i området, og den fælles mission er at genskabe området, så lyngen igen kommer til sin ret. Engarealerne langs åen indeholder mange spændende blomster og planter. På en tur i området kan du også være heldig at spotte mange forskellige fugle. Du kan bandt andet være heldig at se en ravn, rød glente, fiskeørn, isfugl og vandstær.

Der er gode muligheder for at opleve landskabet via et afmærket stiforløb langs Brænde Mølle å.
Du kan vælge enten at starte fra Kerte og gå ned ad Mølleknappe eller fra p-pladsen ved Skovbrynet. 

Læs meget mere om Brænde Ådal og find kort her. 

Parkering

Ørsbjerg Skovvej 21
5560 Aarup

Parkering kan også ske ved Brende Mølle eller på parkeringspladsen ved Hårevej. Længden på de afmærkede ruter er varierende. Den afmærkede rute i Assens Kommune (den østlige rute i folderen) er ca. 4 km lang, men der er flere muligheder for afstikkere undervejs. Se folderen her.

Yderligere Information
Dele af området er egnede for gangbesværede og barnevogne, men stiforløbene ved udsigtspunkterne og de meget stejle ådalskrænter er ikke egnede.

Du finder også foldere om området i folderkasserne ved Kerte Kirke og P-pladsen ved Skovbrynet.

Hent Vandretursfolderen her