©  Foto:

Saltofte Strand

Saltofte Strand ligger ud mod Lillebælt, mellem Sønderby Klint og Torø Sund, ca. 3 km syd for Assens.

Der kan parkeres både vest og øst for tilkørselsvejen. Det er dog ikke tilladt at køre inden for arealer omfattet af naturbeskyttelsesloven. I dette tilfælde betyder det, at det ikke er tilladt at køre inden for stort set alle arealer med vegetation mellem vandstandslinjen og Saltofte Strandvej.

Tørkloset findes på parkeringspladsen vest for tilkørselsvejen.

Strandens udstrækning er ca. 400 m og består af en ca. 20 m bred sandstrand. Både strandbredden og havbunden består primært af sand.

Badeområdet er lavvandet - afstanden til en vanddybde på 2 m er ca. 100 - 130 m ved normal vandstand. Der er ikke opsat badebroer.