©  Foto:

Saruppladsen - Tilbage til stenalderen

Saruppladsen, der også kaldes de døde sjæles landsby, ligger ved landsbyen Sarup nær Haarby.

Pladsen spillede fra 3.400-2.800 f.Kr. en væsentlig rolle i døde- og gravkulten. Pladsen har så stor kulturhistorisk værdi, at den har givet navn til andre anlæg af samme type både i Danmark og i resten af Europa.

Hvad er Saruppladsen?
I bondestenalderen, for ca. 5000 år siden, bragte befolkningen fra de omliggende bopladser deres døde til Saruppladsen ved Hårby Å. Under udførelsen af komplicerede ritualer blev de begravet midlertidigt i nedgravningerne uden for et kæmpemæssigt palisadehegn. Her lå de, indtil kødet var rådnet bort. Måske for at beskytte de levende mod truslen fra de dødes ånder, når de løsrev sig fra deres jordiske legeme og søgte mod dødsriget. Pladsen inden for hegnet tilhørte de dødes sjæle.

Parkering sker i en vigelomme/parkeringsplads overfor Kirkemarken 29.