©  Foto:

Sønderby Klint

Sønderby klint er næsten 30 m høj og udformet i istids-aflejringer, som alle synes at være kalkrige.

På klinten ses talrige væld, stejle og ubevoksede vægge, nøgne skråninger under udskridning og erosion og mere eller mindre stabile græs og urtebevoksede eller kratklædte skrænter og dale.

Floraen er meget varieret her, og der er mange sjældne arter.
Et godt sted for sten og rav samlere.

Ved højvande kan det være umuligt at passere klinten.