©  Foto:

Statue af Klaus Berntsen (da.pol.)

Klaus Espen Berntsen var en dansk politiker og højskolemand.

'Det levende ord skaber dåd'. Klaus Berntsen 1844-1927.
Indenrigsminister 1908-09. Konseilpræsident 1910-13.
Forsvarsminister 1920-22 og minister uden portefølje 1922-24.

Klaus Espen Berntsen (12. juni 1844 i Eskilstrup – 27. marts 1927 i København) var en dansk politiker og højskolemand. Han var konseilspræsident fra 1910 til 1913.

Klaus Berntsen blev født i Eskilstrup på Midtfyn i et gårdmandshjem, hans forældre var Espen Berntsen og Christiane f. Christensen. Hans første skolegang var i den lille rødkalkede skole ved siden af kirken i Søllinge. Skolen står i dag som et museum. Hjemmet var grundtvigsk præget, og under påvirkning af Christen Kold stiftede han en friskole, og senere blev han højskoleforstander i Særslev ved Bogense. Han var stærkt politisk interesseret, og med sine gode talegaver og slagfærdighed var han medvirkende til at få den fynske bondestand til at tilslutte sig Venstre, der jo på det tidspunkt endnu var et ungt parti. Han var ligeledes med til at stifte dagbladet Fyns Tidende, og han var særdeles aktiv i kommunalpolitik.

I 1873 kom han i Folketinget for Bogensekredsen. Han trak sig i 1884. I 1886 blev han igen valgt, denne gang i Assenskredsen, som han repræsenterede i de følgende 40 år indtil 1926. Han er således den danske politiker, der har siddet længst i Folketinget, i alt 51 år. Politisk hørte han altid til Venstres moderate fløj, og han var således med i forliget med Højre i 1894.