©  Foto:

Thorø

Den lille ø Thorø ligger ca. 3 km syd for Assens. Du kan nyde en dejlig gåtur rundt på øen. 

Turen starter ved forsamlingshuset i Thorøhuse og er fint skiltet langs kysten. 

Thorø er en lille halvø på ca. 125 tønder land. Den ligger lige udenfor den hyggelige gamle fiskerby, Thorøhuse et par km syd for Assens.

Thorø er kun tilgængelig til fods. Der er parkeringsplads ved Thorøhuse Forsamlingshus, hvor der også findes toiletfaciliteter. Gangbroen til Thorø finder man 15-20 m. fra Drejet i Thorøhuse. 

Øen er kendt for sin smukke uberørte natur. På øens venstre strand finder man et kors. Korset er rejst af Harald Plum 1928 til minde om tre skeletter (mand, kvinde og barn) fundet ved en ralgravning.

Thorø har været privatejet en del år, blandt andet af den lokale Plum familie. I dag er den ejet af Københavns lærerforening som også har 3 kolonihuse på Thorø. Man bedes vise hensyn og benytte stisystemet på øen.

Læs mere om kolonierne på Thorø her:
Koloni på Thorø

STI MELLEM THORØHUSE OG ASSENS
I Thorøhuse starter stien ’bagest’ på P-pladsen ved forsamlingshuset. I Assens starter stien inde på området på ’Jordbassinerne’. Gå ind på området forbi bommen for enden af Rylevej.

OM STIEN
Stien er ca. 3 km lang og afmærket med skilte med to vandrere.
I hver ende af stien har du mulighed for at forlænge turen i naturskønne områder. Ved Assens kan du opleve det 40 ha store naturareal ’Jordbassinerne’, og ved Torø Huse kan du fortsætte ud på halvøen Thorø.

I perioder kan stien være delvist oversvømmet. Så kan du følge Torø Huse Vej op til den gamle sukkerroejernbane, der i dag fungerer som skinnecykelbane. Det er tilladt at gå langs banen, men pas på skinnecyklerne.

I Danmark må man overalt gå langs strandkanten, og det må man også mellem Thorøhuse og Assens.
Men den offentlige sti er på enkelte strækninger anlagt ad Thorøhuse Vej. Pas på trafikken, når du går på vejen.

JORDBASSINERNE
Fra 1884 til 2006 producerede Assens Sukkerfabrik sukker fra sukkerroer.
På roerne sad store mængder jord, der skulle skylles af, før de kunne bruges i produktionen. Jorden blev ledt over på arealet sydvest for fabrikken. Før 1884 var området en fl ad strandeng kun ½ m over havniveau. I årene før lukningen af fabrikken i 2006 blev der hvert år deponeret jord nok til at fylde 10 olympiske svømmebassiner. Og gennem de godt 120 år er det ca. 40 ha store område hævet, så det i dag ligger 10 meter over havets overflade. I dag er den tidligere sukkerfabriks hovedbygning rådhus for Assens Kommune, der også ejer området.
Mod øst kan du fortsat se fabrikkens meget markante skorsten. Når du går rundt i området, så lad være med at gå hen til bassinkanterne. De er meget stejle, og kan være skrøbelige. Hold også øje med børnene, og lad ikke hunden løbe frit. Al færdsel i området sker på eget ansvar.

SKIBSVRAGET ’VERKA’
Verka blev bygget i 1913, og sejlede som fragtskib frem til 1970’erne. Da tiderne blev dårligere for små fragtskibe, har ejeren sikkert lagt hende op her i Torø Vig kun ca. 150 m fra land. De gode tider kom aldrig igen, og i 1977 begyndte hun at synke. Officielt er vraget fortsat privat ejet, og da det ikke er til fare for skibstrafikken, har myndighederne ikke hjemmel til at fjerne vraget. Det er derfor ejeren, der i givet fald skal betale for at få det fjernet. Dermed bliver vraget formodentligt liggende, til det falder sammen og forsvinder fra havets overflade.

THORØHUSE
Et tidligere fiskerleje med smalle gader og en beskyttet naturhavn, hvor bådene kunne ligge for svaj.
Størsteparten af byens huse blev bygget i 1870-1920. Fiskersamfundet var præget af hårdt arbejde, slid og nøjsomhed, og husene var små og tætliggende. Netop den tætte bebyggelse med smalle gyder og stræder skaber i dag Thorøhuses idylliske bymiljø. I byens hovedgade, Jacob Gades Vej, boede komponisten fra 1943 til sin død i 1963. Jacob Gade er især verdensberømt for kompositionen Tango Jalousie.

THORØ
Thorø er en ca. 60 ha stor halvø kendt for sin smukke uberørte natur. Der er kun adgang til fods.
Thorø har været privatejet i mange år, blandt andet af den lokale Plum-familie. I dag ejer Københavns Lærerforening øen, der ud over foreningens tre kolonihuse er ubeboet.
Der er offentlig adgang til strandene rundt om øen, men man bedes vise hensyn og benytte stisystemet på øen.

Se kort over turen her.