Gå til indhold
©  Foto:

Vestfyns Hjemstavnsgaard

Der er mulighed for at se kulisserne til filmen “Du som er i himlen” som blev optaget på Hjemstavnsgården.

Den store firlængede Landmålergård på Vestfyns Hjemstavnsgård i Gummerup på Fyn adskiller sig fra andre frilandsmuseer ved, at gården ligger på sit oprindelige sted i landsbyen Gummerup.
Åbent hver onsdag fra kl. 10:00 - 14:00.

Gården udgør derfor en del af et gammelt landsbymiljø med gårde, der ikke blev flyttet ud i forbindelse med landboreformerne i slutningen af 1700-årene. Det er denne landsby og tvillingelandsbyen Køng, som danner ramme om den permanente udstilling.

Udover Landmålergården består museet også af Urmagerhuset fra Køng, smedjen fra Tårup og den tilflyttede tørvekove fra Haastrup. Urmagerhuset blev flyttet til hjemstavnsmuseet i 1973. Det er et usædvanligt smukt og velbygget hus, som særligt udmærker sig med sine mønstermurede tavl med opstregede fuger.

Landsbyernes udvikling fra de gamle landbrugssamfund med landsbyfællesskabet over landboreformerne, andelsbevægelse, højskolebevægelse og de moderne landsbyfællesskaber bliver fortalt gennem tekst og fotos fra området. Med henvisning til H.C. Andersens eventyr ”Vanddråben” fra 1847 er historien om Køng og Gummerup derfor historien om hele ”Verden” eller Danmarkshistorien fortalt i den lille vanddråbe – Køng og Gummerup. Men Køng og Gummerups historie adskiller sig også fra andre landsbyer på Fyn og i resten af Danmark. Udstillingen fortæller således om, hvordan en bølge af selvejerkøb i slutningen af 1700-årene førte til en eksplosiv vækst i nye bebyggelser i området på hele 61 % i perioden 1770-1805 mod 21 % på resten af Fyn.

Som en del af udstillingen vises den nye donation en smuk gammel Køngklokke og bl.a. Køng Bylaugs laugsskrin, dirigentklokke og byhorn fra 1849, som blev givet til museet i forbindelse med nedlæggelsen af lauget i 2005. I 2016 overtages gården af Hjemstavnsforeningen, der nu som forening med mange frivillige driver museet videre med masser af aktiviteter og praktiske opgaver i løbet af året. 

Åbent hver onsdag fra kl. 10:00 - 14:00.
Sommeråbent i hele juli og 1 uge i august er der åbent hver tirsdag kl. 10 -14
Entre 25 kr. pr. person over 12 år.
Når der åbent på gården, er der rundvisning kl. 11 og 13 og kan bestilles hos bestyrelsen tlf. 61756152 (Janna Larsen) og koster incl. entre 50 kr. pr. person.

Der er ingen minimumantal.

Hjemstavsgården er gået til filmen
 
I det tidlige forår blev gården besøgt af et hold fra filmselskabet Motor Aps, København. De var på udkig efter en gammel gård, som kunne bruges til optagelse af en film, efter bogen ”En dødsnat”, som er en selvbiografisk roman fra 1912 af Marie Bregendahl.
 
Gården faldt i holdets smag, og vi fik lavet en aftale med filmholdet, som herefter fik råderet over hele gården i fra ultimo august til medio oktober. Men forberedelser til optagelserne startede en måned før. Produktions designer Jesper Clausen og rekvisitør Ulla Malmos flyttede næsten ind på gården en måned før. Hver dag var de i gang med at indrette rummene som de skulle være til optagelserne. Når filmholdet mødte op først i september, skulle gården, gårdspladsen og stuehuset være indrettet og klar. Travlhed hver dag, hvor vi frivillige fik lov at give en hånd med.

Der blev rykket rundt på vogne, stillet trillebøre, vogne, snitskamler og en stor brændestak på gårdspladsen. Der blev flyttet møbler, skaffet møbler, indrettet med forskellige rekvisitter. Pigekammeret på 1. sal blev lavet til børneværelse. Væggene blev malet og 3 kanesenge blev sat derop. Ulla syede gardiner til alle rummene, fandt sengelinned, olmerdugsdyner osv. Der blev bestilt kornneg, som gården selv kunne levere, men de skulle lige høstet først. Der skulle også skaffes Morten Koch baller af halm og hø, samt uvaskede kartofler osv. De mange ændringer og dekorationer gav en helt anden gård, hvor man næsten fornemmede, at der var ”liv”. Indretningen af stuehuset blev totalt ændret, og den ændrede indretning bliver stående det næste års tid, så vi kan vise publikum rummene nøjagtig som de fremstår i den færdige film.

Normalt er der jo ikke dyr på gården, men hønsehuset fik liv af nogle smukke høns af forskellig race, og til flere af optagelserne skulle der også være gæs og grise på gårdspladsen, og en hest i hestestalden. Gæssene, grisene og hesten blev leveret når de skulle være med til optagelser, og hjem igen, når det var overstået. For filmselskabet en dyr måde at have dyrehold på, men nok den eneste måde, at gøre det på. Gården har ingen svinestald, og slipper man grisene løs i laden hvor der er lergulv, vil der ikke være gulv efter nogle timer. Hestestalden var brugbar for 50 år siden, men sådan står heste ikke i dag.

Gården og området måtte ikke se for velholdt ud, så græsset blev ikke slået, og murene ikke kalket og bindingsværket blev ikke stolpet af, så i næsten to måneder havde vi det skidt med, at det så sådan ud. Vi plejer jo at gøre vores bedste for, at vi har en vedligeholdt gård.

Efter en måned med forberedelser, blev det september, filmskuespillerne mødte op og parkeringspladsen blev fyldt med vogne, lift, m.m. Der blev rullet kabler ud, og optagelserne kunne begynde. Urmagerhuset bliv sminkerum og kaffestuen blev frokoststue og personale rum.
Normalt har Hjemstavnsgården åbent hver onsdag fra 10 – 14 og de frivillige arbejder fra 7.30 – 14, men i september var der ingen frivillige der måtte komme på gården. Kun i maskinhuset kunne vi få lov at lave noget. Al færdsel og støj omkring gården var forbudt, selv et aftenmøde måtte holdes privat, da der var aftenoptagelser ude. Når der var natoptagelser inde, bliv vinduerne dækket af med sort filt.
 
Det har været spændende at være en del af en filmoptagelse, det har været inspirerende at se hvordan man med små midler kan få gården til at virke aktiv. Nu glæder vi os alle til at se filmen og hvordan rammerne tager sig ud i filmen. Hele 2021 kommer til at stå i filmens tegn. Vi vil forsøge at få rigtig mange til at komme og se kulissen til filmen. Hjemstavnsgården bliver pludselig kendt over det ganske land.

Vi takker Motor Aps, for godt samarbejde, og håber flere filmselskaber får øjnene op for, at vi har en Hjemstavnsgård som står helt autentisk, og som kan bruges til filmoptagelse når det drejer sig om handlinger som foregår i tiden 1750 – 1950.

Filmen får præmiere når biograferne åbner op igen

På rollelisten finder du blandt andre: Flora Ofelia Hofmann Lindahl, Thure Lindhardt , Ida Cæcilie Rasmussen, Kirsten Olesen, Lisbet Dahl, Stine Fischer Christensen, Emma Rosenzweig, Albert Rudbeck Lindhardt, Hanne Hedelund, Cyron Melville, Jesper Ashol, Kristine Wittenbjerg og en større gruppe fynske børn.
 
Filmen med arbejdstitel "HØST" er instrueret af Tea Lindeburg og produceret af MOTOR v/ Lise Orheim Stender og Jesper Morthorst. Filmen er støttet af Det Danske Filminstitut, FilmFyn og DR.

Del dine oplevelser: