©  Foto:

Turforslag: Turen går til Helnæs

Den smukkeste tur langs vandet!

Turforslagets rutebeskrivelse

Start på Assens Havn.

Assens Havn

Kør fra Assens sydpå mod Thorøhuse, der er et gammelt fiskerleje med små stræder, som bedst besøges til fods. Der er toilet ved Thorøhuse Forsamlingshus.

Gå en tur på Thorø, der trods navnet ikke længere er en ø, men på grund af tilsanding nu er landfast med Fyn. Den lille bro fører over en afvan¬dingskanal fra Noret, der ligger længere mod syd. Øen er kendt for sin smukke uberørte natur og har en spændende historie, sjove bygninger og huser tre kolonier, som kan lejes til lejrskoler, familiefester eller lign. Da der er meget sand på stierne, er Thorø kun tilgængelig til fods.

Saltofte

Fortsæt til landsbyen Saltofte og herefter langs Å Strandvej, hvor der er mange gode udsigtspunkter over Lillebælt og mange muligheder for vandring langs stranden. På den anden side af Lillebælt ses Aarø ved indsejlingen til Haderslev Fjord, længere mod syd anes Aabenraa og yderligere mod syd ses Als samt dæmningen mod Helnæs. Der er en skøn badestrand ud for campingpladsen.

Sønderby Klint

Sønderby Klint er et eldorado for stensamlere. Klinten er næsten 30 m høj, og udformet af istidsaflejringer. På klinten ses talrige væld, stejle og ubevoksede vægge, nøgne skråninger under udskridning og mere eller mindre stabile græs og urtebevoksede eller kratklædte skrænter og dale.

Hagenskov

Længere fremme går ruten gennem Slots Allé. Tag gerne en afstikker til den store borgbanke, og se det gamle fangehul på toppen af banken. Her sad biskop Jacob Erlandsen fanget i 1259. (Slots Allé er lukket for gennemkørsel med bil ud til Helnæsvej).

Fortsæt gennem det flotte slotsan¬læg med Hagenskov Slot fra 1775 tegnet af arkitekt Rosenberg. Slottet er en af landets fineste klassicisti¬ske bygninger. Til venstre ses det store ladegårdsanlæg med ride¬bane i midten. DR-serien ”1864” blev optaget her, så måske forekommer det bekendt.

Ved alléen til landevejen ligger den gamle smedje med afstand til de øvrige bygninger på grund af brandfare.

Kør til højre ad Prinsevej, der har navn efter Prins Frederik den Syvende, der var guvernør over Fyn, inden han blev konge. Han brugte Hagenskov  - den¬gang Frederiksgave  - som sommerresidens og har spadseret her på vejene med sin Grevinde Danner.

Drej til højre Helnæsvej, forbi bindingsværksgården ”Flenstofte”, opført i 1746.

På strækningen mod dæmningen til Helnæs kommer I forbi Gl. Brydegaard og Sinatur Hotel Gl. Avernæs, hvor der er mulighed for at spise og/eller overnatte.

Helnæs

Lige efter dæmningen ud til Helnæs ligger Bobakkerne som en kæmpevold, der om sommeren er klædt i et farverigt blomsterdække. Der er parkeringsplads og toilet på højre side af vejen. Her starter en markeret vandrerute på ca. 1 ½ km.

Du kender måske Bobakkerne fra Tinkas julekalender. Det var nemlig her Ensomhedens Tårn stod. Den nederste del af tårnet blev bygget ude på spidsen af Bobakkerne.

Helnæs, som er i alt 13 km2 eller 1312 ha., er en utrolig spændende halvø at besøge. Med prægtige natur, aktivt kulturliv og spændende fortid er der nok at fordybe sig i og se på.

Der har levet mennesker på Helnæs siden stenalderen. Fem gravhøje ligger markant i landskabet på bakkerne syd for Maden. Helnæs er nævnt første gang i 1231 i formen Hælghænæs, der betyder ”hellige næs”.

Vest for Helnæs by ligger engområdet Maden med næsten 300 ha. enge og marker, som ligger bag strandvolde ud mod Lillebælt. Her er en markeret vandrerute.

Helnæs Fyr er fra 1901 og hele 28 meter højt.

Der er flere gallerier på Helnæs. Der er en lille kiosk på Helnæs Camping og restaurant på Helnæs Mølle.